Vítame Vás na stránke regionálnej komory Bratislava III.

kontakt: rksapa3@gmail.com

Dávame do pozornosti WEBINÁR PREVENCIA INFEKCIE RANY 

Link: https://convatecsk.onquanda.com/newsletter/html/b87a2a79b374060e7f753bd77781e060/

Dňa 16.1.2020 sme organizovali seminár pre sestry (členovia SKSaPA zdarma)  v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Účastníci semináru si mohli obnoviť a doplniť vedomosti v oblasti prvej pomoci, nácviku KPR u dospelého a detského pacienta a mnoho ďalšieho pod vedením zdravotníckych záchranárov.  Súčasťou semináru bol aj workshop zameraný na prevenciu dekubitov a pomôcok v ošetrovaní chronických rán a dekubitov od spoločnosti Mölnlycke.  

Správa o činnosti Regionálnej komory Bratislava III. za rok 2019

01/2019 Valné zhromaždenie RK BA III. a organizácia Semináru. 

04/2019 Účasť na Sneme SKSaPA v Poprade.

10/2019 Organizovanie semináru pre sestry - Železničná poliklinika BA.

11/2019 Príprava Konferencie pre sestry v NÚSCH a.s.,

Komunikácia so sestrami (členkami) cez email:

  • Vybavovanie etickej spôsobilosti,
  • informácie o právnom povedomí,
  • informácie o sústavnom vzdelávaní a iné.

Preplácanie nákladov sústavného vzdelávania pre členky RK BA III.


Ponúkame:

1.) Zabezpečenie právneho poradenstva.

2.) Preplácanie nákladov za sústavne vzdelávanie až do výšky 30€ raz za 2 roky. 

3.) Poradenstvo ohľadne členstva - pozastavenie registrácie v prípade MD/RD/dlhodobej PN atď.

4.) Potvrdenie členských preukazov na základe úhrad členského za jednotlivé roky Vášho členstva.

Kontakt: 

Mgr. Erika Lipovská

rksapa3@gmail.com


Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p.a., MPH 

Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek 

Prideľovanie kreditov za ASV

Členstvo v SKSaPA

Právne poradenstvo a právna ochrana členov SKSaPA

TERMÍNY-ODBORNÉ PODUJATIA RK BA III

POKYNY KU PREPLATENIU NÁKLADOV ZA Sústavné Vzdelávanie

Registrácia - členstvo

Obvod RK SaPA Bratislava III zahŕňa tieto mestské časti : 

Kramáre, Nové Mesto, Vinohrady, Rača, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devínska Nová Ves, Devín 

a Záhorská Bystrica 

Preklik na web stránku SKSaPA

Benefity pre členov SKSaPA

       Pre členov SKSaPA je e-časopis automaticky prístupný BEZPLATNE, stačí ak sa prihlásite. Po prihlásení kliknite na tlačidlo "OTVORIŤ ČASOPIS".

Občianske združenie pre podporu vzdelávania SaPA

O preplatenie Vašich nákladov na konferenčné poplatky máte ako riadne platiaci člen aj cez naše občianske združenie 

Potrebujete poradiť ?