DOTAZNÍK

Vážení členovia , kolegyne a kolegovia, prosíme vás, dôkladne si prečítajte otázky a pravdivo odpovedajte. Dotazník je anonymný. Z dôvodu, aby bol čo najobjektívnejšie vypovedateľný, prosíme aby sa prieskumu zúčastnili výlučne sestry a pôrodné asistentky spadajúce do pôsobnosti regionálnej komory SaPA Bratislava III 

Nové Mesto, Kramáre, Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka, Lamač , Devínska Nová Ves, Devín


Právny výklad jednotlivých § znení nájdete tu :