HODNOTENIA SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA


NOVÉ !

HODNOTENIE už aj ELEKTRONICKY, bez osobnej účasti !

Manuál ako postupovať pri elektronickom podaní žiadosti o zhodnotenie :


Termíny na hodnotenia sústavného vzdelávania 

Vážené kolegyne, kolegovia,

s platnosťou od 11.09.2017 hodnotí pre VUC Bratislava vedúca RC HSV pani Mgr. Ľubica Husárová v priestoroch sídla SKSaPA na Amurskej ulici číslo 71. 

Doklady môžete doručovať poštou do regionálneho centra, osobne, alebo môžete využívať aj elektronické hodnotenie. 


PRIHLÁSTE SA CEZ PORTÁL : https://portal.sksapa.sk/ 

Aktualizovaná verzia manuálu k práci s portálom :