Registrácia - Členstvo - čo sa oplatí viac ?

POROVNANIE VÝHOD

 A NEVÝHOD 

REGISTROVANÁ SESTRA A PôRODNÁ ASISTENTKA 

15€/rok -registračný poplatok 

Výhody oproti členstvu : 

Úspora 10€ na poplatku raz za rok ? 

OMYL ! PREČO ? 

Nevýhody : 

Registrovaná sestra a PA musí na každom 

seminári, kongresoch a školeniach platiť konferenčné poplatky od 3€ do X€. 

Ako registrovaná nemá nárok na preplatenie

týchto nákladov ! 

Ak sa registrovaná sestra a PA ocitne  v situácii, že potrebuje právne poradenstvo - ochranu a služby právnika, musí si ich hradiť sama na vlastné náklady ! Čo môže v uričtých prípadoch spôsobiť doslova sociálny rozvrat v jej osobnom živote.


Členka/Člen SKSaPA

 25€/rok členský poplatok

Výhody členstva :

 Na konferenčných poplatkoch ČLEN SKSAPA neplatí nič, prípadne podstatne menej ako len registrovaná sestra a PA, TIETO NÁKLADY SI VIE NÁSLEDNE DAŤ PREPLATIŤ, viac tu :

https://www.rksapabatrojka.sk/informacie-oznamy/


Každý člen našej RK SaPA Bratislava III má navyše

 možnosť 2X ROČNE si dať preplatiť náklady súvisiace s konferenciami až do výšky 66€

 Každý člen získava automaticky právne služby SKSaPA,

 čo je úspora stoviek až tisícok € v prípade, ak by člen

bol v situácii, že potrebuje právne poradenstvo,

ochranu a služby právnika

viac tu : https://www.sksapa.sk/obsah/ostatne-podsekcie/pravne-poradenstvo.html

Každý člen automaticky získava benefitný program

mnohých zliav na celom Slovensku na rôzne služby až do výšky až 50%

viac tu : https://www.sksapa.sk/obsah/ostatne-podsekcie/benefity.html

Výsledkom tohto porovnania je , že zdanlivá úspora 10 € ročne na poplatku pre SKSaPA je, že len registráciou každá sestra a pôrodná asistentka stráca desiatky € ročne na sústavnom vzdelávaní a v prípade, že sa ocitne v životnej situácii nutnosti využiť právne služby tieto jej náklady môžu stúpnuť až do niekoľkých tisíc € 


Každý člen má okrem týchto finančných benefitov samozrejme aj možnosť byť každý rok delegovaný na Valnom zhromaždení svojej Regionálnej komory a zúčastniť sa tak celoslovenského snemu SKSaPA, kde má plne právo podávať návrhy na zmeny , diskutovať, zasahovať do vnútorných predpisov a voliť