ODBORNÉ PODUJATIA POD ZÁŠTITOU REGIONÁLNEJ KOMORY BRATISLAVA III


Všetky vzdelávacie aktivity organizované Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku :