SPRÁVY SKSaPA


Sestry nie sú spokojné s kolektívnou zmluvou s ANS 


Podľa šéfky odborového združenia Moniky Kaveckej Kolektívna zmluva vyššieho stupňa nezohľadňuje požiadavky sestier.

Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek (OZ SaPA) nie je spokojné s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa (KZVS), nereflektuje totiž na požiadavky sestier.

"Je nám veľmi ľúto, že Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb na rokovaniach naše požiadavky nepodporoval. Naše požiadavky smerovali k tomu, aby sa zlepšili podmienky pre sestry tak, aby bola zabezpečená vyššia kvalita zdravotnej starostlivosti," uviedla pre agentúru SITA predsedníčka OZ SaPA Monika Kavecká.

Ako sa uvádza v jej stanovisku, príkladom je navýšenie dovolenky o jeden týždeň nad rámec Zákonníka práce pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, vzhľadom na náročnosť práce. "Ale ani táto požiadavka nám bohužiaľ nebola odobrená," poznamenala Kavecká.

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS), Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZzaSS), Lekárske odborové združenie a OZSaPA sa dohodli 8. júna, pričom kolektívna zmluva je účinná od 1. júna tohto roka do 31. decembra 2017.

"KZVS dohodnutá po náročných, no korektných rokovaniach, v kontexte pretrvávajúcej potreby dofinancovania zdravotníctva, garantuje od 1. júna tohto roka základnú zložku mzdy nezdravotníckym zamestnancom, ktorá je najmenej o dve percentá vyššia, ako je minimálny mzdový nárok vyplývajúci z ustanovení Zákonníka práce, ako aj ďalšie úpravy v prospech zamestnancov nemocníc," uviedol riaditeľ kancelárie ANS Miroslav Valaštík.

Aj lekárske odbory podporovali sestry

Lekárske odborové združenie sa podľa svojho predsedu Petra Visolajského sústredilo v kolektívnej zmluve na zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti, a to zlepšovaním vzdelávania lekárov aj v neštátnych zariadeniach.

"Dohodli sme sa na jasných časových pravidlách pre dosahovanie adekvátneho vzdelania lekárov a tiež na tom, že nemocnice umožnia získať svojim lekárom zvýšenie kvalifikácie bez prieťahov. Podarilo sa nám presadiť túto vec do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa," vysvetlil Visolajský.

Predseda LOZ upozornil, že nežiadali navyšovanie platov. "Avšak mrzí nás, že boli úplne zamietnuté všetky požiadavky na lepšie ohodnotenie sestier, a to nie len zo strany asociácie nemocníc, ale prekvapivo i zo strany SOZzaSS," dodal Visolajský.

LOZ podľa neho podporovalo a podporuje požiadavky sestier na zvýšenie miezd. "Je pre nás nepochopiteľné, prečo Slovenský odborový zväz zdravotníkov blokoval akékoľvek požiadavky na lepšie ohodnotenie sestier," uviedol Visolajský.

Szalay: Sústredili sme sa na nezdravotníckych pracovníkov

Predseda Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton Szalay pripomenul, že o obsahu kolektívnej zmluvy s ANS rokovali od augusta 2014. Ako dodal, od januára tohto roka majú zdravotnícki pracovníci výšku svojej mzdy garantovanú zákonom, preto sa v kolektívnej zmluve sústredili na mzdy nezdravotníckych zamestnancov.

"Vzhľadom na nevyvážené zmluvné vzťahy nemocníc so zdravotnými poisťovňami, na nepretržite prebiehajúce rokovania s nimi o dodatkoch k zmluvám vždy len na veľmi krátke obdobie, na neustále prebiehajúce rokovania s novým vedením Ministerstva zdravotníctva SR o nutnosti dofinancovania rezortu v roku 2016, podpísanie KZVS možno považovať za úspech," zhodnotil Szalay.

Pozitívom podľa neho je okrem iného dohodnutá vyššia tvorba sociálneho fondu na úrovni jedného percenta, čím už od júna príde do fondu viac financií v prospech zamestnancov.

Zamestnávatelia tiež umožnia zdravotníckym pracovníkom pri kreditovom vzdelávaní čerpať ďalšie tri dni pracovného voľna s náhradou mzdy nad rámec ustanovení Zákonníka práce.

"Odchodné sa vyplatí zamestnancovi v navýšenej forme o jeden mesiac oproti Zákonníku práce už od júna 2016. Príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie pre zamestnancov, ktorých práca je zaradené do 3. a 4. rizikovej kategórie, je dohodnutý vo výške 2,5 % z objemu zúčtovaných miezd týchto zamestnancov," doplnil Szalay.

Podľa predsedu SOZzaSS ani v ich prípade neboli požiadavky splnené v takom rozsahu, ako si predstavovali. KZVS však vnímajú ako hranicu, kedy dohodnuté benefity pre zamestnancov neohrozia ich pracovné miesta a nespôsobia platobnú neschopnosť zamestnávateľov.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Riaditeľ Fakultnej nemocnice v Prešove vyháňa sestry z regionálnej komory mimo areál nemocnice

Bratislava 30. 5. 2016 - Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je šokovaná z prístupu riaditeľa Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH, ktorý najnovšie vypovedal zmluvu o prenájme kancelárie Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Prešove. Stalo sa tak len tri mesiace po tom, čo bolo v tejto nemocnici vyše 300 sestier a pôrodných asistentiek v hromadných výpovediach.

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Prešove existuje od roku 2002, pričom od prvej chvíle jej kancelária sídlila v areáli Fakultnej nemocnice J. A. Reimana Prešov. Situácia sa však zmenila po štrnástich rokoch, nakoľko regionálna komora dostala výpoveď z nájmu jej kancelárskych priestorov v areáli nemocnice ku dňu 7. novembra 2016. "Sídlo v nemocnici bola pre RK Prešov dlhoročná tradícia, prežili tu desiatku riaditeľov, ale práve od Košičana dostali výpoveď. Výpoveď z nájmu je pre sestry o to trpkejšia, že list prišiel pri príležitosti medzinárodného dňa sestier. Máme dôvodné podozrenie, že tak riaditeľ spravil ako pomstu za hromadné výpovede viacerých našich členiek," konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá je sklamaná z toho, že niekto chce trestať sestry za ich názor. Sestry si podľa nej veľmi dobre uvedomujú, že vedenie nemocnice zo zákona nemá povinnosť im prenajímať priestory, ale z ľudského a kolegiálneho hľadiska je konanie manažérov nemocnice nepochopiteľné. Ako ďalej povedala viceprezidentka Regionálnej komory Prešov Mgr. Alena Dolžová, vedenie nemocnice RK SaPA Prešov neponúklo žiadne náhradné priestory, alebo riešenie vzniknutej situácie. Pritom sa nejedná o zanedbateľný počet sestier, keďže RK SaPA Prešov má aktuálne 1030 členov a tí budú musieť chodiť kvôli administratívnym záležitostiam mimo areál nemocnice, keďže kanceláriu využíva aj vedúca regionálneho centra pre hodnotenie sústavného vzdelávania Prešovského samosprávneho kraja Mgr. Iveta Michalcová.

Sídlo regionálnej komory v miestnej nemocnici je viac menej štandard v každom okrese, aby sestry mali kanceláriu priamo v práci a nemuseli cestovať do vzdialenejších okrajov mesta. Prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. je šokovaná z konania vedenia Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove, nakoľko takéto skúsenosti nemá žiadna z 53 regionálnych komôr na Slovensku, ba naopak mnohí riaditelia prenajímajú kancelárske priestory sestrám za symbolické ceny. "Riaditeľ nemocnice v Prešove jednoznačne nezvláda svoju funkciu a vôbec sa nespráva ako dobrý manažér. Nielenže do dnešného dňa neprijal späť do zamestnania všetky sestry v hromadných výpovediach napriek tomu, že v nemocnici tieto sestry chýbajú, ale on ešte vyvíja aktivity proti sestrám v tomto regióne," dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá vyzýva ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, aby okamžite konal a odvolal riaditeľa FN J. A. Prešov a vymenoval nového riaditeľa, ktorý bude bezodkladne stabilizovať situáciu v nemocnici a v sesterskom stave, ktorý je beztak traumatizovaný za posledné mesiace.

Viac informácií poskytne:

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 0918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

Amurská 71, 821 06 Bratislava

Mgr. Alena Dolžová
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Prešov
e-mail: rkpresov@gmail.com


TLAČOVÁ SPRÁVA

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker zatiaľ "liek" na riešenie problémov sestier a pôrodných asistentiek nenašiel

Bratislava 19. 5. 2016 - Aj napriek tomu, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa s predstaviteľmi Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek vo štvrtok 19. mája 2016 stretol už druhý krát, sestry a pôrodné asistentky sa zatiaľ zlepšenia podmienok pre svoju prácu nedočkajú. Šéf rezortu zdravotníctva potrebuje ďalšie analýzy a stretnutia.

Predstavitelia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na stretnutí ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, štátneho tajomníka MZ SR prof. MUDr. Stanislava Špánika, CSc. informovali o uzneseniach delegátov Snemu komory, ktorý sa konal 22.-23. apríla v Poprade. "Aj napriek tomu, že minister zdravotníctva deklaruje snahu o zlepšenie dialógu, ani toto dnešné konkrétne stretnutie neprinieslo žiadne závery. Stále sme žiaľ vo fáze, keď sa pripravujú analýzy zadefinovaných problémov, čo sa týka odmeňovania, kompetencií či nedostatku sestier," konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Zástupcovia sestier ministra zdravotníctva informovali o aktuálnom počte sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, a požiadali ho, aby akútne riešil nedostatok pracovníkov, teda predovšetkým sestier. Zatiaľ, čo v Rakúsku má totiž jedna sestra na starosti 7 pacientov, na Slovensku by sa mala starať o trinástich, ale reálne sa často venuje tridsiatim. Sestry podľa člena Prezídia a Rady PhDr. Milana Laurinca, PhD. dipl. s. ministra zdravotníctva varovali, že vzdelávanie sestier na základe vzoru Českej republiky neprinesie viac sestier do systému, ale naopak do vzdelávania prinesie chaos a zhorší súčasný stav.

Druhou požiadavkou sestier na ministra zdravotníctva je spravodlivo a motivačne oceniť prácu sestier a pôrodných asistentiek na základe príslušných kompetencií, aby sa do systému dostalo viac nových kolegýň. Treťou požiadavkou je zabezpečiť, aby sa v štruktúre ministerstva zdravotníctva vytvorila pozícia ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. "Pozícia ministerskej sestry nie je ničím novým, lebo už bývalý minister zdravotníctva Tibor Šagát sa na konferencii ministrov zdravotníctva v Mníchove zaviazal, že sestry by mali mať pozíciu ministerskej sestry a mali by sa podieľať na politike štátu a ošetrovateľstva zdravotnej starostlivosti. Hlavnou úlohou tejto pozície by mala byť koordinácia metodických riadení a ošetrovateľských postupov, pretože sestry sa v legislatíve od roku 2004 prakticky nikam neposunuli," dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že kým lekári majú zastúpenie priamo na ministerstve, sestry túto možnosť ako najpočetnejšia skupina v zdravotníctve stále nemajú

Viac informácií poskytne:

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 0918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD.
člen Rady a Prezídia SK SaPA
tel.: +421 0908 677 731

e-mail: laurinc@sksapa.sk

                                        TLAČOVÁ SPRÁVA

Pôrodné asistentky na Slovensku by vedeli byť viac nápomocné tehotným ženám

Bratislava 5. 5. 2016 - Pôrodné asistentky sú nápomocné nielen počas tehotenstva, pri samotnom pôrode v zdravotníckom zariadení, ale vedia zabezpečiť starostlivosť o novorodenca aj po prepustení z pôrodnice. Upozorňuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa pôrodných asistentiek, ktorý si aj tento rok pripomíname 5. mája.

Historicky boli pôrodné asistentky samostatné vo svojich činnostiach a ich práca spočívala v podpore a pomoci zdravým tehotným a rodiacim ženám, ako aj v starostlivosti o novorodenca a v podpore dojčenia a to najmä v domácom prostredí ženy. Komplikované prípady riešili lekári v nemocniciach. V 50-tych rokoch minulého storočia prevzali celú túto starostlivosť lekári a postavenie pôrodných asistentiek sa radikálne zmenilo. Zo samostatnej pôrodnej asistentky, ženskej sestry, babice, sa stala pozícia iba vykonávateľky lekárových pokynov. "Pôrodná asistentka u nás úplne stratila postavenie samostatného poskytovateľa starostlivosti o ženu a dieťa. Starostlivosť o ženu a monitorovanie fyziologického tehotenstva a pôrodu prešlo do kompetencií gynekológov a starostlivosť o novorodenca do rúk detskej sestry a pediatra. Z domáceho prostredia sa táto starostlivosť presunula do zdravotníckych zariadení a tým sa pôrodné asistentky z "terénu" stratili," konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Pôrodné asistentky v nemocniciach

Pôrodné asistentky v súčasnosti vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je ich autonómia v rozhodovaní a uplatňovanie kompetencií na základe ich odborných vedomostí značne obmedzená. K postupným zmenám tohto stavu dochádza koncom minulého a začiatkom tohto storočia, keď sa začala meniť filozofia poskytovania starostlivosti o tehotnú ženu v priebehu tehotenstva a o rodičky počas pôrodu. Pôrodné asistentky sa preto usilujú o zmenu tohto stavu ponukou nových foriem starostlivosti o ženu a matku, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti a starostlivosti v rodine a komunite.

SK SaPA opakovane upozorňuje MZ SR ako regulačný orgán, že na Slovensku sa problémy spojené s poskytovaním starostlivosti v pôrodnej asistencii vôbec neriešia. Ako povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl.p. a. návrhy na východiská sa odsúvajú, spochybňujú a vôbec neakceptujú, pričom sa tu jedná o evidentné porušovanie právnych predpisov, direktív EÚ, ktoré upravujú prax regulovaných povolaní a o upieranie práv pri výkone povolania.

Legislatívna úprava pôrodných asistentiek

Legislatívne normy v súčasnosti umožňujú PA odvádzať fyziologický pôrod v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti. Žena má slobodný výber zariadenia, v ktorom porodí svoje dieťa, ako aj výber lekára alebo PA, ktorí ju budú pri pôrode sprevádzať. Absentuje však autonómia v povolaní pri samostatnom poskytovaní starostlivosti o tehotnú ženu s fyziologickou graviditou a návštevná služba v šestonedelí. "Pôrodná asistentka na Slovensku je veľmi výkonovo obmedzovaná, nemá porovnateľné kompetencie s pôrodnými asistentkami EÚ, nemá rozhodovacie kompetencie. Je potrebné vykonávanie samostatnej praxe na základe licencie a následne začlenenie do minimálnej siete poskytovateľov. Starostlivosť v prirodzenom sociálnom prostredí žien, tak ako je stanovená v prioritných úlohách EÚ, WHO, FIGO a v programovom vyhlásení Vlády SR (4. časť bod 14 a 5. časť, bod 18, 19 a 20) a bežná vo vyspelých štátoch európskeho regiónu, u nás úplne absentuje," dodáva prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

Pôrodná asistentka v pôrodnici vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s príjmom ženy do pôrodnice, asistenciu pri pôrode, starostlivosť o šestonedieľku, podporu dojčenia, avšak väčšinu týchto činností realizuje na základe ordinácií lekára, nie samostatne. Nakoľko kvalita prípravy na povolanie PA je na Slovensku na vysokej úrovni a podmienky získania licencie na výkon samostatnej praxe v povolaní sú pomerne tvrdé, verejnosť sa nemusí obávať nekvalifikovaných a neskúsených pôrodných asistentiek. Najmä zásluhou pôrodných asistentiek a na nátlak samotných žien sa ujal termín "humanizácia pôrodu", ktorý predstavoval akési "otvorenie sa" zdravotníckych zariadení aj pre príbuzných rodičky. Zavádzaním rooming-in starostlivosti sa začali presadzovať snahy o akceptovanie potrieb dieťaťa, aktivity zdravotníckych zariadení sa zamerali na získanie certifikátov Nemocnice priateľské deťom (Baby friendly hospital) a Nemocnice priateľské matkám (Mother friendly hospital).

Situácia v zahraničí

V európskych krajinách ako sú Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Belgicko, severské krajiny zabezpečujú starostlivosť o tehotnú ženu pôrodné asistentky, pričom nezávislú prax vykonávajú v 8-30 %. Napriek tomu, že sa zvyšuje počet pôrodov vedených v zdravotníckych zariadeniach, majú pôrodné asistentky možnosť odviesť pôrod aj v domácom prostredí, ak si to tehotná žena praje. V Holandsku sa uvádza, že 70-75 % pôrodov odvedie pôrodná asistentka. Starostlivosť je poskytovaná v 30 % v domácom prostredí a v 70 % v zdravotníckom zariadení. V prípade zvýšeného rizika vzniku komplikácií pôrodná asistentka zabezpečí lekársku starostlivosť, za ktorú je zodpovedný lekár. Vo Francúzsku, Dánsku, Švédsku, Fínsku, Írsku a Veľkej Británii 70 - 75 % fyziologických pôrodov vedie pôrodná asistentka. V Írsku, kde má 11 % PA súkromnú prax, predstavuje počet domácich pôrodov 4 %. Prepracovaný systém poskytovania starostlivosti je založený na presne vymedzených kompetenciách a zozname rizík, na základe čoho je založená vzájomná spolupráca medzi oboma profesiami. Pre väčšinu týchto systémov starostlivosti je charakteristické, že PA a gynekológovia vzájomne rešpektujú svoje úlohy a postavenie v pôrodníckej starostlivosti, preto môžu efektívne spolupracovať a navzájom si nekonkurujú.

Pôrodná asistencia vo Švédsku

Pôrodné asistentky vo Švédsku majú na starosti tehotné ženy už od 18. storočia. Zatiaľ čo vzostup modernej lekárskej profesie znamenal pre pôrodné asistentky z mnohých krajín Európy, vrátane Slovenska, nútenú stratu kompetencií v prospech lekárov, naše švédske kolegyne si tvrdo držali svoju tradičnú úlohu aj vďaka podpore lekárov a v poslednom čase aj silnými vzájomnými kontaktmi cez odborné združenia. "Pôrodná asistentka dohliada na takmer všetky tehotenstvá pričom tehotné absolvujú iba minimálny počet krvných testov a iba 1 ultrazvuk počas celého tehotenstva. Pritom Švédsko bolo nedávno hodnotené ako druhá najlepšia krajina v starostlivosti o tehotné na svete. Zvrchovanými pánmi švédskeho systému sú pôrodné asistentky, kde matky sú iba v ich starostlivosti. Tento model dlhodobo prináša svoje výsledky.

Viac informácií poskytne:

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 0918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

Amurská 71, 821 06 Bratislava

TLAČOVÁ SPRÁVA 


Sestry a pôrodné asistentky ako hybná sila zmien systému slovenského zdravotníctva Bratislava 5. 5. 2016 - Sestry: hybná sila zmien - zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. Tak znie hlavná téma Medzinárodného dňa sestier, ktorý pre tento rok zverejnila Medzinárodná rada sestier (ICN). Na celom svete sa slávi 12. mája ako spomienka na narodenie priekopníčky ošetrovateľstva a povolania sestry Florence Nightingalovej z Veľkej Británie. ICN bola založená v roku 1899 a je najvýznamnejšou medzinárodnou organizáciou zoskupujúcou zdravotnícky personál. Spravujú ju sestry, cieľom ich práce je zabezpečovať kvalitnú ošetrovateľskú starostlivosť na celom svete, solídnu zdravotnícku politiku všade na planéte, zlepšovať odbornú prípravu sestier, ako aj zaistiť samotnú existenciu profesie sestier na medzinárodnej úrovni tak, aby ju rešpektovali na všetkých úrovniach spoločnosti. Rada sa usiluje, aby sestry predstavovali a boli ponímané ako kompetentný personál prinášajúci spokojnosť pacientom. ICN zastrešuje 130 národných asociácií či komôr sestier a reprezentuje vyše 13 miliónov stredných zdravotníckych pracovníkov na svete. Členom ICN je aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). "ICN zaujíma stanoviská v takých oblastiach, akými sú úloha sestier v zdravotníckych zariadeniach, dobré sociálnoekonomické postavenie sestier, riadne fungujúce zdravotnícke systémy, sústreďuje sa na samotnú profesiu sestier. Medzinárodná rada sestier každoročne zverejňuje hlavnú tému, ktorá sa komunikuje pri príležitosti narodenia priekopníčky ošetrovateľstva Florence Nightingalovej, pričom v tomto roku to je téma Sestry: hybná sila zmien - zlepšovanie životaschopnosti systémov zdravotnej starostlivosti. " konštatovala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. s tým, že Medzinárodná rada sestier ICN so sídlom v Ženeve slávi každý rok tento pre sestry významný deň aj publikovaním a distribuovaním propagačných a informačných materiálov pre sestry na celom svete. Florence Nightingalová, ktorá celý život obetovala podpore ošetrovateľstva, sa narodila 12. mája 1820 v talianskom meste Florencia, podľa neho má krstné meno. Za svoju životnú dráhu si vybrala zdevalvovanú profesiu ošetrovateľky, vyhradenú pre chudobných. Najväčším a najvýraznejším prejavom jej angažovania sa pre profesiu bola účasť v Krymskej vojne, ktorá prepukla v marci 1854 medzi Britániou, Francúzskom a Tureckom proti Rusku. Britský minister vojny Sidney Herbert vyslal Nightingalovú na Krym, kde odcestovala 21. októbra 1854 s 38 dobrovoľníčkami. V lokalite Uskudar vyčistili a upravili miestnu nemocnicu a podarilo sa im znížiť úmrtnosť ranených zo 40 percent na dve percentá. Florence Nightingalová založila školu pre zdravotné sestry nesúcu jej meno. Zomrela 13. augusta 1910 po dlhej chorobe. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si pravidelne pripomína Medzinárodný deň sestier slávnostným seminárom spojeným so slávnostným odovzdávaním prestížneho ocenenia BIELE SRDCE. Ako informoval člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., podujatie BIELE SRDCE 2016 organizuje SK SaPA pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. mája). Deviaty ročník sa uskutoční dňa 20. 5. 2016 v hoteli Safron v Bratislave. Na slávnostný galavečer bude pozvaných 250 sestier z celého Slovenska. Súčasťou programu budú vystúpenia známych spevákov a umelcov. Ocenenie Biele srdce je symbolom starostlivosti, poznania a ľudskosti. Komora toto ocenenie odovzdá tridsiatim sestrám za ich významný prínos v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii a jednej sestre/pôrodnej asistentke za mimoriadny celoživotný prínos.

 Viac informácií poskytne: Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek tel.: +421 0918 518 178 e-mail: lazorova@sksapa.sk Amurská 71, 821 06 Bratislava PhDr. Milan Laurinc, PhD. člen Rady a Prezídia SK SaPA tel.: +421 0908 677 731 e-mail: laurinc@sksapa.sk  


                                      TLAČOVÁ SPRÁVA

Sestrám v programovom vyhlásení vlády chýbajú konkrétne úlohy, ktoré tento rezort potrebuje nevyhnutne ako soľ

Bratislava 18. 4. 2016 - Sestry a pôrodné asistentky sú sklamané z programového vyhlásenia vlády pre zdravotníctvo, ktoré predložila koaličná vláda do Národnej rady SR. Do najzásadnejšieho dokumentu tretej vlády R. Fica sa nedostala jediná úloha z troch bodov, ktoré požadovali od nového ministra zdravotníctva Tomáša Druckera pri stretnutí.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) upozorňuje na to, že v programovom vyhlásená vlády v časti zdravotníctvo síce sú zadefinované veľmi všeobecné okruhy, ktoré má minister zdravotníctva Tomáš Drucker v úmysle riešiť, ale žiadne konkrétne úlohy, ktoré tento rezort v kríze potrebuje ako soľ. "Pre nás je programové vyhlásenie vlády veľkým sklamaním, keďže v ňom nie je žiadna nádej pre sestry. Očakávali sme, že sa dozvieme nejaké konkrétne kroky, ktoré budú sledovať, aby sme sestry v systéme stabilizovali," konštatovala prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., podľa ktorej predložený dokument zatiaľ svedčí o tom, že zdravotníctvo nebude prioritou tejto vlády. Ako ďalej povedala, z materiálu zatiaľ vyplýva, že vláda mieni zaťažiť občanov tým, že chce zadefinovať základný nárok na zdravotnú starostlivosť a nadštandard riešiť cez pripoistenie, ale nikde nie je zadefinované to, ako zabráni plytvaniu a rozkrádaniu zdravotníctva. "Transparentnosť sa nedá dosiahnuť bez patričných sankcií za nedodržiavanie správne nastavených pravidiel či bez osobnej zodpovednosti manažérov. V prvom rade potrebujeme dostať efektivitu vynakladania zdrojov pod verejnú kontrolu a odstrihnúť chápadlá chobotnice, ktorá sa na tomto systéme priživuje," vysvetlila prezidentka SK SaPA

SK SaPA očakávala, že do programového vyhlásenia vlády sa dostane aspoň jedna z troch požiadaviek, ktoré predostreli novému ministrovi zdravotníctva Tomášovi Druckerovi pri stretnutí. Sestry v prvom rade žiadali, aby sa vyriešil nedostatok zdravotníckych pracovníkov, teda predovšetkým sestier. SK SaPA iba za prvé tri mesiace tohto roku vyradila z registra ďalších vyše 460 sestier v súvislosti s odchodom do dôchodku či do zahraničia, čím sa zvýšil počet chýbajúcich sestier na 12 460. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., sestry do systému dostaneme len tak, že táto spoločnosť ocení ich prácu a oni budú zarábať lepšie ako doteraz, aby si nemuseli základnú zložku mzdy zvyšovať neúnosnými nadčasmi, alebo pracovať na troch pracoviskách, či starať sa o tridsiatich pacientov v službe. Sestry nie sú proti odmeňovaniu na základe zásluhovosti, ale požadujú jasne nastavené merateľné ukazovatele a u všetkých zdravotníkov. Kontrola dodržiavania počtu sestier na pracoviskách je pre bezpečnosť pacienta kľúčová. Treťou požiadavkou je zabezpečiť, aby sa v štruktúre ministerstva zdravotníctva vytvoril pozíciu ministerskej sestry s patričnými kompetenciami. Člen Rady a Prezídia SK SaPA PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s. očakáva, že minister zdravotníctva Viliam Drucker v rámci dialógu a potrebných zmien okrem navrhnutia dvoch lekárov do pozícií štátnych tajomníkov, doplní svoje rady aj inými zdravotníckymi pracovníkmi do organizačnej zložky MZ SR a zriadi odbor ošetrovateľstva na čele s "ministerskou sestrou". "Nemyslíme si, že sú to prehnané požiadavky, nakoľko objemom práce v zdravotníctve je ošetrovateľstvo a teda činnosti, ktorú sestry vykonávajú na prvom mieste, pretože majú naozaj fyzicky aj psychicky náročnú prácu. Ošetrovateľstvo je kľúčové aj vzhľadom na starnutie populácie. Navyše si treba uvedomiť, že sestru nemôže robiť hocikto," dodala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., ktorá verí, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker bude chcieť pokračovať v dobre nastavenej komunikácii a bude chcieť diskutovať o konkrétnych krokoch, ktoré zlepšia situáciu nielen u sestier a pôrodných asistentiek, ale v celom zdravotníctve.

Viac informácií poskytne:

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.

prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 0918 518 178

e-mail: lazorova@sksapa.sk

Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD.
člen Rady a Prezídia SK SaPA
tel.: +421 0908 677 731

e-mail: laurinc@sksapa.sk

                                                    TLAČOVÁ SPRÁVA

Vrátiť vzdelávanie slovenských sestier na stredné školy, by bol veľký krok späť

Bratislava 5. 4. 2016 - Návrat sestier a pôrodných asistentiek z vysokých škôl na stredné školy, ako to zamýšľajú niektorí poslanci, odporuje európskej legislatíve. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek avizuje, že zamýšľané znižovanie úrovne vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek nové sestry a pôrodné asistentky do systému nepriláka, naopak zníži úroveň zdravotnej starostlivosti.
V prístupovom konaní do EÚ prijalo Slovensko požiadavky na vzdelávanie sestier ako regulovanej profesie a práve splnenie týchto minimálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre voľný pohyb sestier na trhu práce v rámci Európskej únie, majú študenti po absolvovaní štúdia zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe. "Zásadne odmietame tvrdenia niektorých politikov o tom, že vysokoškolské vzdelávania sestier je neefektívne a zbytočné, a to nie len preto, že tento názor odporuje európskej legislatíve, ale aj preto, že sa vzďaľuje vzdelávaniu sestier a pôrodných asistentiek vo vyspelých krajinách. Navyše viaceré zahraničné výskumy dokazujú, že zvyšujúcou sa vzdelanostnou úrovňou sestier dochádza k znižovaniu úmrtnosti pacientov," konštatuje prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
SK SaPA ďalej upozorňuje na to, že názory niektorých politikov pramenia možno z neznalosti problematiky, nakoľko Európa a svet kráča iným smerom. Starnutie populácie, ako aj pribúdajúce chronické ochorenia zakladajú náročnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú nebudeme schopní poskytovať našim zaužívaným medicínskym modelom a pri existujúcich finančných zdrojoch. Krajiny sa snažia hľadať možnosti, ako sa postarať o svojich občanov kvalitne, ale lacnejšie. Z týchto dôvodov ide do popredia ošetrovateľská starostlivosť a starostlivosť v pôrodnej asistencii, posilnenie kompetencií sestier a pôrodných asistentiek.
Preto je najskôr potrebné urobiť dôkladné analýzy, či by sa návratom vzdelávania sestier na stredné školy, reálne zvýšil záujem o toto povolanie. Ako ďalej povedala prezidentka SK SaPA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., na Slovensku v súčasnosti nie je problém vo vzdelávaní sestier a pôrodných asistentiek, ale v prvom rade je problémom samotný výkon oboch týchto povolaní. Komora má vlastnými aj akademickými výskumami potvrdené, že nie vzdelávanie, ale zlé pracovné podmienky, vysoké pracovné nasadenie, fyzická náročnosť, vysoká miera psychického vypätia a slabé ohodnotenie práce je hlavným dôvodom, prečo mladí ľudia nemajú záujem o povolanie sestry a pôrodnej asistentky, resp. prečo odchádzajú sestry a PA z tohto povolania, či za prácou do zahraničia. Preto je potrebné zatraktívniť povolanie a vrátiť mu prestíž , aby viac ľudí malo záujem vykonávať tieto náročné činnosti. Návrat vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na stredné školy viac mladých ľudí do profesie nepriláka.
Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale aj praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým tímová práca, kde úroveň vzájomných vzťahov spolupracovníkov je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje jej kvalitu. Sestra spolupracuje s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi, usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov, sanitárov, opatrovateľov a ostatného personálu.
Ako povedal člen Prezídia a člena Rady SK SaPA, ako aj predseda Sekcie pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s., na Slovensku máme všetky 3 stupne vysokoškolského vzdelania pre sestry - Bc., Mgr., PhD., pričom ošetrovateľstvo je tak ako medicína samostatný vedný odbor a teória a prax vychádza z výskumu a aplikácie ošetrovateľstva založeného na dôkazoch.
Je nesmierne dôležité, aby nový minister zdravotníctva Tomáš Drucker zriadil pozíciu zastúpenia ministerskej sestry, ktorá by mala v kompetencii riadenie, rozhodovanie a strategické plánovanie v odbore ošetrovateľstva a v pôrodnej asistencii na Slovensku, ktorá tu dlhodobo chýba a k čomu sa Slovenská republika zaviazala v rámci medzinárodných dohôd - Mníchovská deklarácia," dodal člen Prezídia a člena Rady SK SaPA, ako aj predseda Sekcie pracujúcich v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti PhDr. Milan Laurinc, PhD., dipl. s tým, že odborná diskusia by mala smerovať skôr , ako využiť vzdelanie sestier, úpravu kompetencií a k efektívnemu využívaniu finančných zdrojov v zdravotníctve.

Viac informácií poskytne:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk
Amurská 71, 821 06 Bratislava

PhDr. Milan Laurinc, PhD.
člen Rady a Prezídia SK SaPA
tel.: +421 0908 677 731
e-mail: laurinc@sksapa.sk

Súčasný systém vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku

Bratislava 5. 4. 2016 - V súčasnosti na Slovensku máme nastavený vzdelávací systém v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii tak, že sestra môže nastúpiť do vzdelávacieho procesu až po absolvovaní stredoškolského vzdelania a to štúdiom na strednej zdravotníckej škole v rozsahu 3 rokov v odbore diplomovaná všeobecná sestra, alebo štúdiom na univerzite v rozsahu 3 rokov v odbore ošetrovateľstvo.
V prístupovom konaní do EÚ prijalo Slovensko požiadavky na vzdelávanie sestier ako regulovanej profesie a práve splnenie týchto minimálnych požiadaviek, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre voľný pohyb sestier na trhu práce v rámci Európskej únie, majú študenti po absolvovaní štúdia zabezpečené automatické uznanie získanej kvalifikácie kdekoľvek v Európe.
Kvalifikačná príprava sestier a pôrodných asistentiek v Slovenskej republike sa s ohľadom na odporúčania dokumentov vydaných Radou Európy - Európska dohoda o vzdelaní sestier č. 54, Rola a vzdelávanie sestier, Program stratégie NUR/WHO EURO 2000, 80/155/EHS, ktoré vymedzujú základné princípy kvalifikácie sestry a pôrodnej asistentky vrátane charakteristiky škôl, ktoré toto vzdelanie zabezpečujú, u nás postupne transformovala do súčasnej podoby vzdelávacích programov. Direktíva 80/154/EHS popisuje názov/kvalifikácie v rôznych krajinách, ktoré by sa mali harmonizovať s minimálnymi štandardami EÚ a smernica 80 /155 /EHS popisuje podstatu a obsah minimálne požadovaného vzdelávacieho programu.
Absolvent je všeobecne vzdelaný a odborne pripravený tak, aby chápal súvislosti medzi ošetrovateľskou vedou, biomedicínskymi vedami, spoločenskými vedami a vedami o človeku a toto poznanie dokáže transformovať do celostného prístupu v praxi, má teoretické vedomosti z odborov, ktoré opisujú orgány a systémy zdravého a chorého človeka a ktoré sa zaoberajú jeho psychickými procesmi a vlastnosťami, ako aj sociálnym prostredím, kultúrnymi vplyvmi, spiritualitou, vierou a svetonázorom, aby bol schopný podporovať a ochraňovať zdravie, predchádzať vzniku chorôb, vzdelávať a motivovať k zdravému spôsobu života jednotlivcov, či komunít. Absolvent je schopný, na základe svojich vedomostí, zručností a sociálnej zrelosti prispievať k profesionalizácii ošetrovateľstva a zvyšovaniu prestíže a postavenia sestry v spoločnosti. Absolvent bude schopný samostatne a kvalifikovane rozhodovať v poskytovaní starostlivosti
Absolvent má teoretické a praktické schopnosti vhodne voliť ošetrovateľský model a používať ošetrovateľský proces.
Je potrebné si uvedomiť, že predovšetkým vzdelané sestry a pôrodné asistentky môžu pozdvihnúť kvalitu ošetrovateľskej starostlivosti.

MZ SR stránka uvádza, že všetci zdravotnícki pracovníci každej profesie z každého členského štátu podliehajú regulácii v oblasti získaného vzdelania, čo znamená, že ich vzdelanie musí spĺňať isté požiadavky, ktoré sú kladené na obsah a rozsah získaného vzdelania, odbornú prípravu, ale i vykonávanú odbornú prax. O vzájomnom uznávaní odborných kvalifikácií sa hovorí vtedy, keď vzdelanie získané na území jedného členského štátu sa považuje za rovnocenné vzdelaniu získanému na území iného členského štátu.
Profesia sestry si vyžaduje nielen kritické myslenie, odborné znalosti na vysokej úrovni, ale aj praktické vedomosti. Pri častých vypätých situáciách je nevyhnutná nielen zručnosť a pohotovosť a dokonalé sebaovládanie. Zdravotná starostlivosť je predovšetkým tímová práca, kde úroveň vzájomných vzťahov spolupracovníkov je veľmi dôležitá, pretože ovplyvňuje jej kvalitu. Sestra spolupracuje s lekármi a inými zdravotníckymi pracovníkmi, usmerňuje prácu zdravotníckych asistentov, sanitárov, opatrovateľov a ostatného personálu.
Pre výkon povolania sestry v EÚ je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorá je do vzdelávacieho procesu v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii na Slovensku zakomponovaná. V súčasnosti potrebný obsah a rozsah štúdia ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie je nastavený jednotne pre všetky krajiny EÚ. Rozsah 4 600 hodín výučby, z toho aspoň polovica teoretickej prípravy.

Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

Viac informácií poskytne:
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek
tel.: +421 0918 518 178
e-mail: lazorova@sksapa.sk

Amurská 71, 821 06 Bratislavaožte svoj text