STRÁNKOVÉ HODINY

REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PôRODNÝCH ASISTENTIEK BRATISLAVA III

VAJNORSKÁ 1, Bratislava, 831 04

kancelária čislo dverí 213

rksapa3@gmail.com